FANDOM


Ships
Rozptylování tepla vytvářeného palubními systémy je pro každou loď klíčovou problematikou. Kdyby se loď nedokázala vypořádat s teplem, posádka by se uvnitř uvařila.

Vyzařování je jediným způsobem, jak se zbavit tepla ve vakuu. Civilní plavidla používají velké a křehké chladící panely, které se nedají opancířovat. Válečné lodě používají rozptylovací chladící zařízení, keramické pláty na vnější straně opancířovaného pláště. Díky nim vypadají lodě na termografických čidlech proužkovaně. jelikož rozmístění plátů závisí na vnitřním uspořádání lodi, jsou tyto vzory na každém plavidle zcela jedinečné. Na starších lodích se mohly keramické pláty rozžhavit do ruda i do běla. Lidé jim přezdívali "tygří pruhy" nebo "válečné malování" a na piráty či nepravidelné jednotky působily zářící pruhy odstrašujícím dojmem.

Plátové chladiče nejsou tolik účinné jako panely, ale při jejich poškození nepřátelskou palbou příjde loď jen o část své chladící kapacity. Ve většině případů umožňují keramické pláty zcela bezproblémový chod lodi. Jedině let poblíž středu sluneční soustavy by mohl způsobit problémy.

Při bojových střetnutích produkují lodě svými manévrovacími zážehy a palbou zbraní závratné množství tepla. V průběhu bojů v teplém prostředí musejí lodě používat vysoce účinný systém "kapénkového" chlazení.

V kapénkovém systému se teplo absorbuje do nádrží tekutého sodíku či lithia. Trysky umístěné poblíž špice lodi tuto tekutinu rozprašují ve formě milionu mikroskopických kapének. U zádi se kapénky opět zachytávají a recyklují se zpět do systému. Kapénkový systém dokáže pohltit 10 - 100 krát více tepla než keramické pláty.

Loď obalená kapénkami vypadá, jako by se prodírala vodou. Pří ostrém zatáčení se proud "vody" odlupuje a loď za sebou zanechává vějíře drobných kapiček.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki