FANDOM


M35 Mako

M35 Mako v hangáru Normandy

Bojové vozidlo pěchoty zvané "Mako" bylo navrženo pro fregaty Aliančních systémů. I když má poněkud stísněný interiér, je M35 dostatečně malé, může být přepravováno v nákladovém prostoru a vysazeno prakticky na libovolném světě.

Díky svému věžovému urychlovači hmoty řáže 155 mm a koaxiálnímu kulemetu dokáže Mako palebnému týmu zajistit nejen přepravu, ale i střeleckou podporu. Jelikož alianční námorní pěchota může být nasazena na prakticky jakékoliv planetě, je Mako neprodyšně uzavřeno a vybaveno mikrotryskami pro použití na planetách s nízkou gravitací.

290px-MakoDrop2

Mako během výsadku

Mako je poháněno uzavřenou palivovou buňkou na vodíkovo-kyslíkové bázi a disponuje malým jádrem elementu nula. Toto malé jádro sice nedokáže vynulovat veškerou hmotu vozidla, ale i přesto ji umí snížit natolik, aby bylo možné vozidlo bezpečně shodit z fregaty. V kombinaci s tryskami navíc umožňuje Maku vyprostit se z obtížného terénu.