FANDOM


Ve 22. století se zásahy do lidského genomu staly běžným jevem. technika genetických modifikací pokročila do bodu, kdy si bohatí mohli kupovat na zakázku upravené zárodky, z nichž vyrostli silnější, chytřejší a atraktivnější dospělí jedinci. V oblastech s volnější regulací se prosadily nové životní formy a geneticky "vylepšená" zvířata, jež zaplnila doposud nedefinovaný prostor mezi "živočichem" a "majetkem".

Objevování nových planet a jedinečných životních forem upozornilo veřejnost na skutečnost, že modifikace a hybridizace pozemských životních forem by mohla zničit nenapodobitelnou biodiverzitu Země. Roku 2161 přijal Parlament Aliance Sudham-Wolcottův zákon o genetické manipulaci. Ten uvalil přísná omezení na kontroverzní využívání genetických modifikací, ale zároveň zavázal vlády k podpoře užitečných využití.

Diagnostika a léčba Editovat

Většina vlád poskytuje nastávajícím rodičům bezplatnou diagnostiku a nápravu genetických chorob. Tímto opatřením se vyhladily mnohé neduhy, od cystické fibrózy až po krátkozrakost. Čím dříve se provede diagnóza a případná léčba, tím lepších výsledků lze dosáhnout. Ačkoli by se ideálně měla léčba prováděd již v laboratořích, na uměle oplodněných zygotách, technologie umožňují úpravu zárodku v děloze matky i novorozených. Volba záleží na osobní víře a hodnotách.

Vylepšování Editovat

Vylepšování přirozených lidských schopností je legální, přidávání nových schopností pak už nikoli. Je tedy povolené zvyšovat například sílu, reflexy, inteligenci či vzhled: přidělování ocasu či schopnosti trávit celulózu je nicméně zakázané. Některá genetická vylepšení jsou bezplatně poskytována brancům v alianční armádě, nicméně běžný obyvatel za ně musí platit. Než proces přinese viditelné výsledky na dospělém člověku, může to trvat i několik let.

Genetika Editovat

Umělé včleňování genů z kompatibilních nelidských druhů do lidského genetického kódu není legální. Vytváření nových životních forem je v zásadě legální (často se využívá pro účely terraformace či medicíny), ovšem živočichové podléhají přísné regulaci a tvorba inteligentního života je zakázaná Aliancí, tak i Radou Citadely.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki