FANDOM


Kolonie Freedom's Progress byla kdysi typickou alianční osadou, ale po několika naprostých výpadcích komunikace a jejímu zničení je nyní planoucím symbolem strachu a hrůzy v lidském galaktickém společenství. Ke komunikačním výpadkům začalo docházet po posílení malé vojenské jednotky v kolonii (doplněné mechanoidy a bezpečnostními sondami) o vysoce výkonné lasery řady GARDIAN umístěné na věžích. Kolonisté si stěžovali na překročení nákladů na výstavbu, na zpoždění výstavby, hluk a škody na místním životním prostředí. Vyjádřili rovněž obavy, že tento obranný systém může být planetárními sousedy vnímán jako provokace. Tyto provokace nebyly neopodstatněné. Úřady stále nepodávaly žádné oficiální vysvětlení pro komunikační výpadky, což posilovalo zvěsti o moru, přírodních katastrofách či masových sebevraždách, vyvolaných nějakým kultem.

Kolonie Freedom's Progress se svou strategicky bezvýznamnou polohou, kdysi nabízely osadníkům nádherné duhy, bohaté mokřiny a ohromující horské masivy. Její potenciál zemědělské osady a krajiny turistických divů se mohl směle měřit s kteroukoliv kolonií Aliance.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki