FANDOM


NormandyFTLFlight
Nadsvětelné (Faster-Than-Light) pohony jsou založeny na jádrech elementu nula, jež snižují hmotu lodě a tím umožňují prudší zrychlení. Tímto způsobem se navýší i rychlost světla uvnitř masového pole, a loď tak může letět obrovskou rychlostí se zanedbatelnými účinky relativistické dilatace času.

Krom řídícího jádra potřebují lodě i běžné trysky (chemické rakety, komerční fúzní lampy, ekonomické iontové motory či vojenské antiprotonové pohony). Samotné jádro totiž nevytváří žádnou hybnou sílu.

Množstvní elementu nula a velikost síly potřebné k pohonu lodi narůstají exponenciálně s rostoucí hmotou lodi a rychlostí. Obrovské lodě či vysoké rychlosti se dokáží celkem prodražit.

Zhroutí-li se masové pole, zatímco loď letí nadsvětelnou rychlostí, důsledky jsou katastrofální. Loď je náhle vržena zpět do podsvětelné rychlosti a přebytečná energie se přetvoří ve smrtící Čerenkovovo záření.