FANDOM


150px-Drell

Před dvěma stoletími pomohli hanaři 375 tisícům jedinců drellské rasy emigrovat na hanarskou domovskou planetu Kahje, aby tak unikli přírodní katastrofě, která si vyžádala životy ostatních 11 miliard drellů. Téměř všichni drellové vykazují ohromnou loajalitu ke svým zachráncům, kteří jsou známí svou odloučeností od zbytku světa. Intimita jejich vzájemných vztahů, formálně vyjádřená socio-politickým spojenectvím zvaným Kompakt, vyústila mimo jiné v extrémně úzké osobní vztahy, v nichž se někteří drellové dokonce dozví hanarská jména duše. Většina drellů žije na Kahje, ale někteří horlivě pomáhají hanarům mimo planetu jako poslové, výzkumníci, spoluinvestoři, cestovatelé, nájemní vrazi či jinak. Po sto let se v galaxii říká, že za každým hanarem s vysokým postavením je skrytý nějaký vynalézavý a fanaticky oddaný drell. Drellové mají plazu podobné tělo, jsou všežraví a v průměru se dožívají 85 standardních galaktických let. Jelikož se vyvinuli na suché planetě, sužují drelly na hanarské planetě vážné nemoci, zejména Kepralův syndrom, smrtelné bakteriální onemocnění plic.

Biologie Editovat

Drellové jsou všežraví plazí humanoidi s průměrnou délkou života 85 let galaktického standartu.
250px-ThaneandKolyat
Vzhled Drellů je velmi podobným asarijkám a lidem, ale jejich svalová tkáň je mírně hustší, což jim dodává sílu. Mnoho z jejich plazích znaků je skryto, ale jedna z jejich unikátních vlastností je jazylka v hrdle, což jim umožňuje nafouknout jejich hrdla a vytvářet hlasité zvuky mimo lidský sluch. Také mají dvě víčka jako krokodýli. Drellové mají schopnost plakat.

Vzhledem k tomu, že předkové drellů vznikli ve vyprahlé, kamenité poušti, ve vlhkém, s mořem souvisejícím podnebím hanarského domovského světa Kahje, můžou Drellové zůstavat pouze uvnitř ve městech pod kopulemi, kde se upravuje podnebí. Nejčastější příčinou úmrtí Drellů je Kepralův syndrom, způsobený dlouhodobým vystavením vlhkému klimatu. Tento syndrom narušuje schopnost vázání kyslíku na červené krvinky a nakonec se dostává do dalších orgánu. Tento syndrom je nepřenosný a není znám žádný lék, i když vrchní hanarští vědci pracují vytvoření genetické adaptace.

Drellové maji eidetickou paměť, adaptace kvůli jejich světu, kde si museli zapamatovat umístění všech nezbytných zdrojů (vegetace, pitné vody a migračních cest kořisti) na obrovskou vzdálenost. Vzpomínky jsou tak silné, že vnější podnět může vyvolat znovupřehrávání události. Tyto vzpomínky někdy můžou být tak silné, že někteří drellové je mohou pokládat za realitu. Thane Krios například vzpomíná na každou vraždu a dokáže ji popsat do každého detailu. Tento proces může být nedobrovolný.

Historie Editovat

Předkové drellů vznikli v suchých, skalnatých pouští na neúrodném světě Rakhana. Před osmi staletími ,již vyprahlý svět drellů byl pomalu zbavován podmínek pro život kvůli katastrofální průmyslové expanzi. V této době nedokázali drellové cestovat mezi planetami a jejich populace (cca 11 000 000 drellů) stála před jistou zkázou. To bylo v době, kdy se hanarové a drellové poprvé setkali. V následujících deseti letech hanaři dopravili statísíce drellů na Kahje. Zbývající miliardy na Rakhaně zemřely na jejich umírajícím světě, vláčíce o mizející zdroje. Drell se nyní daří koexistovat s hanary a jsou součástí galaktického společenství asi dvě století. Dluh, který Drellové mají vůči hanarům plní drellové tím, že plní úkoly pro hanary obtížné, jako například boj. Drell nemusí tento dluh plnit, ale plnění dluhu je považováno za čest.

Kultura Editovat

Většina drellů je spokojena, že žije na Kahje. Můžou na tom být společensky stejně jako hanaři, ale někteří cizinci a dokonce i někteří hanaři si myslí, že drellové jsou druhořadí obyvatelé. Je to přesný opak, jsou považováni a respektováni jako plnohodnotní uživatelé.

Ti kteří opuštějí Kahje mají tendenci stát se dobrodruhy. Tito drellové často hledají nové druhy a často přijímají kulturu jiných ras. Těchto drellů jsou tisíce a jsou roztroušeni po celé galaxii a vedou tichý, integrovaný život.

Někteří drellové jsou hanarům velice blízcí. Dokonce natolik že jim hanaři řeknou jejich "jméno duše". Drellové se musí přizpůsobit komunikaci s hanary, tím že používají oční implantáty, aby mohli vidět bioluminescenci, kterou hanaři používají pro komunikaci. Drellové jako Thane jsou schopni vidět ultrafialové světlo ve stříbrné barvě, ale ztrácí schopnost rozlišovat tmavě červenou a černou.

Náboženství Editovat

Drellové jsou hluboce věřící, věří, že duše je oddělená od těla. Vidí smrt jako opuštění těla a také věří, že duše a tělo jsou jeden celek. Pokud je duše traumatizovaná nebo jinak narušena a nebo pokud je tělo zraněné nebo nemocné, člověk už není celý. Drellové také věří, že jejich těla mohou být brána jako předmět a v případě Thana Kriose nemusí mít žádnou zodpovědnost za zabíjení nařízené hanary. Drellské náboženství je polyteistické, drellové se modlí k mnoha bohům v různých situacích. Toto náboženství má přinejmenším tři bohy: Amonkira, pána lovců, Arashu, bohyni mateřství a ochrany, a Kalahiru, bohyni oceánu a posmrtného života.

Mnoho tradic drellů už zmizelo. Mladá generace už nevěří že způsoby jeich předků jim mohou pomoci s hledáním jejich místa ve vesmíru. Mnoho drellů proto přijalo hanarskou víru v protheany nebo asarijskou

filozofii.

Znamí DrellovéEditovat

  • Thane Krios
  • Kolyat Krios
  • Feron

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki