FANDOM


BIotika je schopnost výjimečných jedinců manipulovat temnou energií a vytvářet pole efektu hmoty pomocí elektrických impulzů mozku. Aby mohla biotika vytvářet pole efektu hmoty dostatečně velká k rozumnému využití, je zapotřebí intenzivní výcvik a chirurgicky implantované zesilovače. Relativní síla bioických schopností velmi záleží na konkretním živočišném druhu a jednotlivci.

Biotika se dělí do tří odvětví:

  • Telekineze používá pole snížené hmoty k levitaci a nadzvedávání předmětů
  • Kinetická pole se používají k blokaci či znehybnění předmětů
  • Deformace drtí předměty pomocí polí rychle se proměňující hmoty

Většina organických druhů si může vyvinou biotické schopnosti, byť za cenu některých rizik. Biotický potenciál je následkem nitroděložního vystavení elementu nula. Ten povětšinou v oběti způsobí smrtelný rozvoj rakoviny, ve vzácných případech se však usadí do uzlin rozmístěných po celém nervovém systému zárodku.

Biozesilovače Editovat

Biotici dokáží vytvářet pole efektu hmoty pomocí desítky drobných uzlinek elementu nula, které jsou rozmístěny v jejich nervové soustavě a jež reagují na elektrické podněty z mozku. Zesilovače biotikům umožňují synchronizovat činnost uzlin a tím vytvořit pole dostatečně velká a silná k praktickému využití. Zesilovače vylepšují vždy specifickou disciplínu či talent.

Implantát je drobný chirurgicky voperovaný port, do něhož se "zastrkávají" zesilovače. Lidem se implantáty kvůli pohodlnému přístupu voperovávají zpravidla do temene lebky. Uživatel si však musí dávat pozor, aby se mu do implantátu nedostaly nečistoty.

Do implantovaných portů lze zapojit různé zesilovače. Trh s modifikacemi a vylepšeními se neustále rozrůstá. Nejkvalitnější implantáty a zesilovače vyrábějí asarijky, nicméně i alianční implantáty L3 - prvně použité v roce 2170 - představují znatelný krok vpřed.

Výcvik Editovat

Biotické implantáty a zesilovače poskytují pouze potenciál k vytváření souvislých polí efektu hmoty. Zda se to biotikovi skutečně podaří, to z velké části závisí na jeho výcviku.

Biotikové se mesují naučit cíleně ovládat svůj nervový systém a vysílat specifické elektrické impulsy k uzlinkám elementu nula, jež mají rozmístěné po celém nervovém systému. Pomocí zařízení pro zpětnou vazbu a mnemotechnických pomůcek se učí používat své implantáty a biozesilovače. Specifickými gesty či pohyby svalů pak dokáží zapojit nervy ve správném pořadí a tím aktivovat konkretní schopnost.

Společnost Conatix industries se stala průkopníkem na poli biotického výcviku díky svému programu pro výuku a výcvik biotiků. Přestože tento program nedosáhl kýžených výsledků, mnohé jeho techniky výuky se stále používají.

Spousta lidských výzkumníků se snaží vymyslet nějaký druh biotického supervojáka. Většinou jde o dobromyslné snahy dosáhnout větší flexibility bojových jednotek. Najdou se však i daleko utajovanější a bezohledné pokusy o vytvoření nefalšovaného nietzscheovského nadčlověka.

Život biotika Editovat

Biotici disponují neobvyklými schopnostmi, ovšem musejí se smířit s drobnými životními omezeními. Tím nejvýraznějším je nutnost sehnat si dostatek obživy. Vytváření efektu hmoty pomocí biotických schopností se na metabolismu projevuje natolik, že z aktivních biotiků se stávají doslova žrouti. Standardní potravinové příděly jednoho aliančního vojáka činí 3,000 kalorií na den. Jedinci s biotickými schopnostmi dostávají 4,500 kalorií a navíc k tomu polní láhev silného energetického drinku pro rychle osvěžení po vyčerpávajícím boji.

Dalším problémem je elektrický náboj. Stejně jako se musí vybíjet elektřina nahromaděná v jádře lodního pohonu, tak se musí vybíjet i elektřina akumulovaná v biotikovi. Biotici často zažívají drobné výboje statické elektřiny, když se dotknou kovu.

Biotici mezi lidmi musí bohužel čelit také předsudkům a diskriminaci, počínaje rozšířenou fámou, podle níž dokáží lidem číst myšlenky. Lidé, kteří z filozofických či náboženských důvodů nesouhlasí s genetickými modifikacemi a kybernetikou, chápou biotiku jako formu odlidšťováni. Armády jsou jediné organizace, které biotiky vítají s otevřenou náručí - k nástupu do armády je lákají rozmanitými odměnami.