FANDOM


Angaři jsou Andromedský druh, poprvé spatřen v Mass Effect: Andromeda

Významní Angaři Editovat

  • Evfra de Tershaav
  • Jaal Ama Darav
  • Paaran Shie

Kodex Editovat

Angaři jsou jediný známý vnímající místní druh v Heleuském shluku. Roztroušení po mnoha světech, jsou Angaři slučování jako lidé. Ačkoliv bylo mnoho z jejich kultury a vědeckých poznatků ztraceno, Angaři nadále pokračovali v přestavování a odolávání kettskému dobývání Heleu.

Z našich kulturních výměn víme, že Angaři měli jedinečnou kontrolu nad elektromagnetismem. Specializované kožní buňky a orgány jim umožňují generovat a kontrolovat elektromagnetické pole, artisticky nebo rozpoutat je v boji.

Lidové slovesnost Angary popisuje jako kmenové příslušníky a nomády předtím než založili města. Mnoho z nich stále žije ve velkých, sepjatých rodinách a jejich pracoviště mají organizační strukturu cechů.

Politicky Angaři zůstávají rozděleni. Pokusy o reformaci vlády byly narušeny Ketty. Přibližně před pěti lety, se na Aye objevilo sdružené hnutí odporu, první jednostrannou politickou podporu, s cílem vyhnání Kettů z Helea jednou pro vždy.

Historie Editovat

Mnoho historických záznamů Angarů bylo ztraceno, ale podle toho, co se zachovalo, se vypráví jak antičtí Angaři dosáhli vesmírných letů. Nakonec se usadili na pěti samostatných zahradních světů, včetně Voeldu.

Pohroma zasáhla přibližně 2400 CE (podle našeho kalendáře). Tento jev zdevastoval Heleuský shluk, zničil mnoho angarských měst a poslal jejich kulturu do úpadku.

Tento temný věk trval přes století, předtím než se Angaři začali adaptovat na nové poměry Helea. Nakonec nesourodí Angaři dosáhli schopnosti kosmického letu a obnovili navzájem kontakt, ale izolace u nich rozvinula odlišnou kulturu, politické a duchovní bloky. Angaři usilovali o nalezení alespoň něčeho společného.

Toto úsilí probíhalo když kettové dorazili před sedmdesáti pěti lety. Archon využil jejich rozdílnosti a začal brutálně dobývat Heleuský shluk. Ironicky, jak několik angarských historiků poukázalo, to byl společný nepřítel, co je sjednotilo. Dnes Angaři pokračují v jejich snaze o rekonstrukci a v odporu.

Kultura Editovat

Naše první kulturní výměna rychle odhalila, že Angaři nemají stejnorodou kulturu. Vývoj na oddělených planetách zanechal nápadné rozdíly v angarských sociálních normách, které je ještě třeba uvést v souladu.

Některá společná témata mohou být navázaná. Angarská hodnota rodinné jednoty, preference v životě, a výchova dětí v širších rodinných skupinách. Politické frakce mívají tendenci vynořit se z z těchto širokých rodinách s vůdci zvolenými lidovou podporou. V jejich denním životě má místo i jejich duchovenstvo, s děláním si místo v kalendáři na jejich náboženské svátky mnoha různých věr.

Jakožto bezpečný a hostinný zahradní svět, je Aya považována za centrum angarské společnosti a obchodu. S mnoha komunitami čelícími drsným podmínkám a nedostatkům zdrojům, je používán loterijní systém k překládaní personálu na Ayu na delší dobu. Tyto "taba garessen" (zhruba: "výlety do svatyně") také slouží k shromáždění upravených vědeckých poznatků a vojenské strategie.

Duchovenstvo Editovat

Duchovnost hraje důležitou roli v životě Angarů. Angarské děti jsou vychovány od první okamžiku k následování rodinných duchovních tradic. Ve většině systémů angarské víry, existují božstva kterých se bát nebo uctívat, důraz je kladen na osobní růst a polepšení duše. Všichni Angaři jsou vedeni k důležitosti meditace a tichému rozjímání. Jedno společné učení říká: "Duše může být slyšet, když je mysl klidná."

Angaři také věří, že růst duše pokračuje po smrti, skrz znovuzrození. Z kulturních výměn a angarských textů se zdá, že většina - pokud ne všichni - Angarů věří v reinkarnaci. Když osoba zemře, narodí se znovu do stejné rodiny. Dobré chování v jednom životě přispívá k většímu osvícení v tom druhém. Druhy dobrého chování závisí na místě, liší se z planety k planetě a dokonce i mezi rodinami. Například, někteří Angaři si mohou cenit hrdinských činů, další zase aktům soucitu. Rozmanitost je neomezená.

Jazyky Editovat

Angarští lingvisté popisují okolo 200-300 "veřejných" jazyků napříč jejich kombinovanými sídlišti. Při výčtu "rodinných" jazyků, soukromě hovořících a předávaných z generace na generaci, počet rapidně stoupá až k tisícům.

Jazyk používaný většinou Angarů napříč Heleuským shlukem je Shelesh, lingua franca, který se běžně používal během prvních dnech angarských letů do vesmíru, předtím než zmizel do neznáma. Nová spojení mezi Angarskými osadami a neustálým vývojem jazyků od dob jejich rozdělení, znamená, že došlo k jeho oživení. Zdroje říkají, že "Shelesh" původně znamená "vyměnit za měsíc" . Zřejmě vtip nebo slovní hříčka okolo myšlenky obchodu mezi mezihvězdnými koloniemi.

Technologie Editovat

Vzhledem k tomu, že jejich civilizace přetrpěla obě nesmírné katastrofy Pohromy a brutální invazi Kettů., Angaři vlastní pozoruhodnou pokročilou technologii. Jejich hvězdné lodě, zatímco obecně malé a kostrbatě fungující, jsou více než schopné udržovat tempo s plavidly Iniciativy Andromeda. Anagaři používají pokročilé komunikační a počítačové systémy, které se rychle adaptovaly s rozhraním se zařízeními z Mléčné dráhy, usnadňující technické překážky při prvním kontaktu.

Když přijde na osobní technologii, Angaři se především zaměřují na defenzivní a ofenzivní inovace. Jejich zbraně a zbroj jsou působivé natolik, aby sbíraly souhlas krogana, který je viděl v boji, a jsou navrženy tak, aby plynule kooperovaly s Angaranskou vrozenou kontrolou elektromagnetismu. Angaři jsou naopak fascinováni omni-tooly z Mléčné dráhy, a už začali experimentovat jejich technologií pro vlastní účely.

Angaři také měli dekády k studování kettské technologie z první ruky. Pokud vztahy zůstanou přátelské, tyto technologické znalosti mohou být neocenitelné.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki