FANDOM


Space
Území Citadely je neoficiální termín označující všechny části vesmíru ovládané národy, které uznávají autoritu Rady Citadely. Na první pohled toto teritorium zabírá většinu galaxie. Ve skutečnosti však bylo zatím prozkoumáno méně než 1 % hvězd.

V porovnání s obrovitostí galaxie je dokonce i FTL pohon pomocí masového efektu pomalý. Překážky vesmírného průzkumu představují prázdné prostory a soustavy, v nichž není možné vybíjet motory. Jen díky hmotovým vysílačům mohou lodě přeskakovat stovky světelných let v jediném okamžiku. Takto se civilizace šírí jinak neprůchodnou galxií.

Kdykoliv je aktivován nový vysílač, cílová soustava bývá vmžíku kolonizována. Z ní se poté pomocí mezihvězdného pohonu dostávají lodě do přilehlých hvězdokup. Takto vzniklo mnoho silně rozvinutých soustav, které jsou porůznu roztroušeny po jinak prázdné galaxii a vzájemně propojeny sítí hmotových vysílačů.